บริษัท ปานะโอสถ จำกัด

ปานะโอสถ 02

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ยา

ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด

ผลิตสมุนไพรจากธรรมชาติให้ได้มาตรฐานสูงสุดจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เน้นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ตราปานะ ผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ปานะโอสถ-01

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด มุ่งมั่น  ที่จะผลิตยาสมุนไพรธรรมชาติ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด  โดยปราศจากสารเคมี  มีความสะอาด ปลอดภัย ผ่านกรรมวิธีตามหลักมาตรฐานสากล  เพื่อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคภายใต้การรับรองของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา หรือ (อย.) จากกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การอนุมัติขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ และยาสามัญประจำบ้านกว่า 40 ตำหรับภายใต้ผลิตภัณฑ์ตราปานะ

รูปภาพ

  • ปานะโอสถ-04
    ปานะโอสถ-04
  • ปานะโอสถ-06
    ปานะโอสถ-06
  • ปานะโอสถ-05
    ปานะโอสถ-05