โรงงานผลิตถุงซิปพลาสติก - โรงงานผลิตถุงแพคเกจจิ้ง แอล.พี.โกลบอล

โรงงานผลิตถุงซิปพลาสติก

โรงงานผลิตถุงแพคเกจจิ้ง แอล.พี.โกลบอล

ถุงพลาสติกและถุงใสโปร่ง

โรงงานผลิตถุงซิปพลาสติก

  • ถุงพลาสติกและถุงใสโปร่ง
  • แอลพี
  • ถุงซิปล็อค
  • ถุงซิปล็อค

รายละเอียด

ข้อมูลที่ต้องการ
กลับ