โบรอนคาร์ไบด์ ( Boron Carbide ) - ผงเพชร  เครื่องเจาะคอนกรีต กระบอกเจาะคอนกรีต - ไทรโอเชี่ยน (ประเทศไทย)

โบรอนคาร์ไบด์ ( Boron Carbide )

โบรอนคาร์ไบด์ ( Boron Carbide )

  • ขัดเรียบ ขัดเงาและฝน
  • โบรอนคาร์ไบด์ ( Boron Carbide )
  • โบรอนคาร์ไบด์ ( boron carbide )
  • โบรอนคาร์ไบด์ ( boron carbide )

รายละเอียด

ข้อมูลที่ต้องการ
กลับ