แผ่นโฮโลแกรมรีดร้อน

128 ปริ้นท์ติ้ง

อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการพิมพ์

แผ่นโฮโลแกรมรีดร้อน

  • อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการพิมพ์
  • แผ่นโฮโลแกรมรีร้อน
  • วัสดุรีดร้อน