โรงเรียนกุมุทมาส

กุมุทมาส-เนอสเซอรี่โรงเรียนอนุบาลประถม

โรงเรียนกุมุทมาส

โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

โรงเรียนกุมุทมาส

  • โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่
  • โรงเรียนกุมุทมาส
  • โรงเรียนอนุบาล ปากเกร็ด
  • โรงเรียนอนุบาล แจ้งวัฒนะ, โรงเรียนอนุบาล ปากเกร็ด, โรงเรียนอนุบาล นนทบุรี, โรงเรียนอนุบาล เมืองทอง, โรงเรียนใกล้บ้าน, เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ, เนอสเซอรี่ ปากเกร็ด, เนอสเซอรี่ นนทบรี, เนอสเซอรี่ เมืองทอง, เนอสเซอรี่ ใกล้บ้าน

รายละเอียดสินค้า

โรงเรียนกุมุทมาส เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ โดยมี ผอ.อัจจนา กัมปนาทแสนยากร เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่เปิดทำการสอน ระดับเนอสเซอรี่ อนุบาล และประถมศึกษา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ที่อยู่

  • 50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • 0-2503-3358-9
  • kumutmas.yellowpages.co.th, https://www.kumutmas.ac.th/
  • จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-17:00