ตู้สวิทช์บอร์ด ชลบุรี

เอ็มเอ็นอีเล็คทริคซัพพลาย-อุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารและโรงงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอ็น อีเล็คทริค ซัพพลาย

ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตู้สวิทช์บอร์ด ชลบุรี

  • ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอ็น อีเล็คทริค ซัพพลาย
  • ตู้สวิทช์บอร์ด ชลบุรี
  • ตู้สวิทช์บอร์ด ชลบุรี

รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายพร้อมติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด ชลบุรี

  • ตู้สวิทช์บอร์ด คือตู้ที่เป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า โดยเป็นแผงรวมวงจร เพื่อควบคุมการจ่ายไฟฟ้าซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก-กลางไปจนถึงขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก (ขนาดใหญ่จะเรียกว่า ตู้ MDB ( Main Distribution Board )โดยมักจะติดตั้งตามอาคาร และรูปแบบการวางระบบไฟฟ้า

ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง พื้นที่ชลบุรี ศรีราชา บางพระ ระยอง สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง

ที่อยู่