แบบชุดครุยเกษตรฯ

เช่าเสื้อครุย-ครุยอลงกรณ์-ให้เช่าชุดครุย

ให้เช่าเสื้อครุย ครุยอลงกรณ์

ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

แบบชุดครุยเกษตรฯ

  • ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ
  • ครุยอลงกรณ์
  • แบบชุดครุยเกษตรฯ
  • ชุดครุยรับปริญญา ชุดครุยทุกสถาบัน ชุดรับปริญญา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธรรมศาสตร์ จุฬา ร้านตัดเสื้อพิธีการ ชุดบัณฑิต ร้านเช่าชุดครุย ร้านตัดชุดครุย ชุดครุยเด็กเล็ก ชุดข้าราชการ

รายละเอียดสินค้า

แบบชุดครุย ม.เกษตร

ชุดครุยแบบมีหมวก, แบบครุยจะเป็นครุยคลุมใช้เนื้อผ้าทึบสีดำหรือสีอื่น ๆ อาจประดับด้วยฮูดหรือหมวก ให้เช่าชุดครุยสำหรับนิสิต ม.เกษตร ทุกท่าน ราคาไม่แพง มีทั้งให้เช่าและบริการตัดชุดครุย (พร้อมหมวก, ถุงคลุม, ไม้แขวน) คณะเกษตร ปริญญาตรี พร้อมหมวก ผ้าที่ใช้ในการตัด เราใช้ผ้าSuper Black  เบา ใส่สบาย เนื้อผ้านิ่ม เสื้อครุยของ ม.เกษตร เรามีบริการให้ทุกคณะ ไม่ว่าจะเป็น คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสตร์ คณะสถาปัตยกรรม คณะสัตวแพทย์ คณะอุตสาหกรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

 

 


ตัดชุดครุย เกษตร

ที่อยู่