โอแอนด์ซีพลาสติก ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทHDPE

รับผลิตฝาขวดพลาสติก

 • ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุ
 • โอ แอนด์ ซี พลาสติก
 • ออกแบบฝาแกลลอนพลาสติก
 • รับผลิตฝาขวดพลาสติก, โรงงานฝาพลาสติก, ผู้ผลิตฝาพลาสติก, ฝาพลาสติก ราคา, ฝาขวดpet

รายละเอียดสินค้า

ผู้ผลิตฝาพลาสติก ฝาพลาสติก ราคา ฝาขวดpet รับผลิตฝาขวดพลาสติก โรงงานฝาพลาสติก 

 • ฝาขวดพลาสติก ฝาแกลลอนพลาสติก ขนาด 1 ลิตร 
 • ฝาขวดพลาสติก ฝาแกลลอนพลาสติก ขนาด 2 ลิตร
 • ฝาขวดพลาสติก ฝาแกลลอนพลาสติก ขนาด 3 ลิตร 
 • ฝาขวดพลาสติก ฝาแกลลอนพลาสติก ขนาด 4 ลิตร
 • ฝาขวดพลาสติก ฝาแกลลอนพลาสติก ขนาด 10 ลิตร
 • ฝาขวดพลาสติก ฝาแกลลอนพลาสติก ขนาด 20 ลิตร
 • ฝาขวดพลาสติก ฝาแกลลอนพลาสติก ขนาด 30 ลิตร
 • ฝาขวดพลาสติก ฝาแกลลอนพลาสติก ขนาด 200 มิล
 • ฝาขวดพลาสติก ฝาแกลลอนพลาสติก ขนาด 300 มิล
 • ฝาขวดพลาสติก ฝาแกลลอนพลาสติก ขนาด 500 มิล

บริษัท โอแอนด์ซี พลาสติก จำกัด บริษัทได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลานาน มีประสบการณ์การผลิตสินค้า เรามีความมั่นคง ผลิตสินค้าคุณภาพ ส่งงานตรงเวลา ราคายุติธรรม

ที่อยู่