โอแอนด์ซีพลาสติก ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทHDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

 • ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุ
 • โอ แอนด์ ซี พลาสติก
 • รับผลิตกระปุกพลาสติกตามแบบตามสั่ง
 • ผลิตกระปุกพลาสติก HDPE, โรงงาน ผลิตขวดพลาสติก HDPE, กระปุกพลาสติก 500ml, กระปุกยา พลาสติก, กระปุกพลาสติก 500mlราคาส่ง, กระปุกพลาสติก 500mlราคาโรงงาน, จำหน่าย บรรจุ ภัณฑ์ พลาสติก

รายละเอียดสินค้า

โรงงานผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE บริษัทผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก จำหน่ายกระปุกพลาสติกขนาดเล็ก กระปุกยาพลาสติก กระปุกวิตามิน  

บริษัท โอ แอนด์ ซี พลาสติก จำกัด เราคือโรงงานผลิตออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท HDPE เน้นคุณภาพของเนื้อพลาสติกกระป๋อง สำหรับบรรจุอาหาร เวชภัณฑ์ต่างๆ มีขนาดให้เลือก 

 • กระป๋อง 2700 ขนาดจุ 1 กก.
 • กระป๋อง 2701 ขนาดจุ 400 กรัม
 • กระป๋อง 2702 ขนาดจุ 0.5 ก.ก.
 • กระป๋อง 2703 ขนาดจุ 1 ก.ก.
 • กระป๋อง 2704 ขนาดจุ 1.5 ก.ก.
 • กระป๋อง 2705 ขนาดจุ 2 กก.
 • กระป๋อง 2706 ขนาดจุ 2.5 กก.

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ที่อยู่