โอแอนด์ซีพลาสติก ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทHDPE

ขายขวดพลาสติก 250 cc

  • ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุ
  • โอ แอนด์ ซี พลาสติก
  • โรงงานขวดพลาสติก 250 cc
  • โรงงานขวดพลาสติก 250 cc, ขวดพลาสติก 250 ซี.ซี.

รายละเอียดสินค้า

โรงงานขวดพลาสติก 250 cc ขวดพลาสติก 250 ซี.ซี. ขวดน้ำยาล้างจาน 250 ซี.ซี. ขวดใส่สารเคมี 250 มิล ขวดใส่ปุ๋ย 250 cc วัตถุดิบ HDPE Foodgrade สัมผัสอาหารได้ ทนสารเคมี

ขายส่งขวดพลาสติกฟู้ดเกรด HDPE ราคาโรงงาน ให้กับโรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตเครื่องดื่มนมสด โรงงานผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร โรงงานยา โรงงานผลิตปุ๋ย-เคมีการเกษตร

ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ - มีบริการส่งสินค้าทางไปรษณีย์

สินค้าผ่านการทดสอบตาม ประกาศกระทรวงสาธรณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548

ขวดพลาสติก 250 cc

ที่อยู่