เครื่องรีดร้อน

โอมสกรีน แอนด์ ปริ้นติ้ง

อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการพิมพ์

เครื่องรีดร้อน

  • อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการพิมพ์
  • เครื่องฮีตทรานเฟอร์
  • เครื่องสกรีนเสื้อ