โรงเรียนนานาชาตินิสท์

โรงเรียนนานาชิตนิสท์

โรงเรียนนานาชาตินิสท์

โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาตินิสท์

  • โรงเรียนนานาชาติ
  • โรงเรียนนานาชาตินิสท์
  • โรงเรียนนานาชาตินิสท์
  • โรงเรียนนานาชาตินิสท์

รายละเอียดสินค้า

โรงเรียนนานาชาตินิสท์

โรงเรียนนานาชาติ NIST ย่านสุขุมวิท กรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เป็นโรงเรียนนานาชาติ IB ที่ได้รับการสนับสนุนของสหประชาชาติ ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของ NIST International School Foundation และได้รับการรับรองผ่านสภาโรงเรียนนานาชาติและสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยนิวอิงแลนด์

ที่อยู่