โรงเรียนนานาชาติชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนนานาชิตนิสท์

โรงเรียนนานาชาตินิสท์

โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติชั้นมัธยมศึกษา

  • โรงเรียนนานาชาติ
  • โรงเรียนนานาชาตินิสท์
  • โรงเรียนนานาชาตินิสท์
  • โรงเรียนนานาชาตินิสท์

รายละเอียดสินค้า

โรงเรียนนานาชาตินิสท์ เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับโลก International Baccalaureate (IB) แห่งแรกในประเทศไทย เปิดรับหลักสูตรอินเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา นานาชาติ (MYP: Middle Years Programme)

ที่อยู่