รับพิมพ์ฉลากสินค้า ลาดพร้าว

26583086 01 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชาวกิจการพิมพ์

รับพิมพ์ฉลากสินค้า ลาดพร้าว

  • โรงพิมพ์
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวกิจการพิมพ์
  • รับพิมพ์ฉลากสินค้า ลาดพร้าว
  • รับพิมพ์ฉลากสินค้า ลาดพร้าว

รายละเอียดสินค้า

รับพิมพ์ฉลากสินค้า ลาดพร้าว บางกะปิ บึงกุ่ม โชคชัย4 รามคำแหง มีนบุรี ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

ฉลากสินค้ากระดาษ ฉลากสินค้าสติ๊กเกอร์พิมพ์ ฉลากสินค้ามักจะนิยมในสินค้าประเภทเครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้า ป้ายจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า บอกประเภทสินค้า บอกชื่อกิจการ สถานที่ผลิต เครื่องหมายการค้า ขนาด ปริมาณ วิธีใช้ คำแนะนำ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ราคา เพื่อช่วยโปรโมทและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้านั้นๆ ดังนั้นการพิมพ์ฉลากสินค้าจะต้องมีความชัดเจน เครื่องพิมพ์ต้องมีมาตรฐาน พิมพ์ออกมาภาพต้องคมชัด น่าอ่าน และเป็นที่น่าสนใจ

 

ที่อยู่