ยูไนเต็ดโพลีโปรดักท์-ผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

โรงงานพลาสติก ยูไนเต็ดโพลีโปรดักท์ จำกัด

ขายส่งและผู้ผลิตพลาสติกสำเร็จรูป

ถังขยะ

  • ขายส่งและผู้ผลิตพลาสติกสำเร็จรูป
  • ดาว เฟรชแวร์
  • ถังขยะ
  • ถังขยะ

รายละเอียดสินค้า

ถังขยะ (Dust Bin)

ถังขยะ
ถังขยะมีฝาปิด

ที่อยู่