โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ยะลา

ยะลายูเนี่ยนพลาสติก

โรงงานพลาสติก ยะลา ยะลายูเนี่ยนพลาสติก

ขายส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษพลาสติก

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ยะลา

  • ขายส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษพลาสติก
  • ยะลายูเนี่ยนพลาสติก ยะลา
  • โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ยะลา
  • โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ยะลา

รายละเอียดสินค้า

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ยะลา ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตขวดพีอี ขวด PE ถังพลาสติก แกลลอนน้ำมัน แกลลอนบรรจุสารเคมี กระปุกพลาสติก กระบอกพลาสติก กระป๋องพลาสติก ถังพลาสติก ยะลายูเนี่ยนพลาสติก รับให้คำปรึกษา และออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ อย่างครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ หรือทำตามแบบ ขึ้นแม่พิมพ์ ฉีดและเป่าพลาสติก จนถึงส่งมอบงานตามคุณภาพและเวลานัดหมาย โทร 09-3710-6651, 0-7325-2614, (ผู้จัดการฝ่ายขาย) 08-6966-6833 และ (ผู้จัดการฝ่ายผลิต) 08-2694-5659

ให้บริการในพื้นที่อำเภอเมือง ยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง และจังหวัดใกล้เคียง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส

ที่อยู่