โรงงานฉีดชิ้นงานพลาสติก สมุทรสาคร

โรงงานผลิตพลาสติก-ว.พลาสติก

โรงงานฉีดชิ้นงานพลาสติก สมุทรสาคร

  • ผลิตภัณฑ์พลาสติก
  • ว.พลาสติก (2002)
  • ฉีดชิ้นงานพลาสติก
  • ตะกร้าผลไม้ ตะกร้าผลไม้หูเหล็ก ลังพลาสติก ลังผลไม้ ลังผลไม้หูเหล็ก เข่งผลไม้ เข่งพลาสติก โรงงานผลิตเข่งพลาสติก ถังปูน บุ้ง

รายละเอียดสินค้า

โรงงานฉีดพลาสติก สมุทรสาคร

รับจ้างผลิต และเป็นผู้ผลิต ขายส่ง ภาชนะและบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับงานเกษตร เข่งผลไม้

  • ตะกร้าผลไม้ ถาดเพาะเห็ด อ่างปลูกบัว พลาสติกภาชนะสำหรับงานเกษตรประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตะกร้าเลี้ยงปู อ่างพลาสติก

เลี้ยงกุ้ง อ่างเลี้ยงปลา พลาสติกการก่อสร้าง อ่างผสมปูน ถังปูน บุ้งกี๋ เกียงฉาบปูนพลาสติก กล่องใส่อะไหล่ กระบะพลาสติกใส่ของ

  • หลอดด้ายพลาสติกสำหรับโรงปั่นด้าย ย้อมด้าย และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ตามสั่ง Made to order ตามแบบตัวอย่างและตามแบบวาด
  • รับจ้างฉีดชิ้นงานพลาสติก,ตะกร้าผลไม้, ตะกร้าผลไม้หูเหล็ก, ลังพลาสติก, ลังผลไม้, ลังผลไม้หูเหล็ก, เข่งผลไม้, เข่งพลาสติก,

ตะกร้าพลาสติกหูเหล็ก,ตะกร้าพลาสติกใส่ผลไม้,โรงงานผลิตตะกร้าผลไม้,ตะกร้าโปร่งหูเหล็กราคาส่ง

ขายส่งตะกร้าผลไม้ QR

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ตามสั่ง Made to order

ที่อยู่