เข่งพลาสติกใส่ผลไม้

โรงงานผลิตพลาสติก-ว.พลาสติก

เข่งพลาสติกใส่ผลไม้

  • ผลิตภัณฑ์พลาสติก
  • ว.พลาสติก (2002)
  • เข่งผลไม้พลาสติก
  • ตะกร้าผลไม้ ตะกร้าผลไม้หูเหล็ก ลังพลาสติก ลังผลไม้ ลังผลไม้หูเหล็ก เข่งผลไม้ เข่งพลาสติก โรงงานผลิตเข่งพลาสติก ถังปูน บุ้งกี๋

รายละเอียดสินค้า

เข่งผลไม้พลาสติก

เข่งพลาสติกใส่ผลไม้ ว.พลาสติก 2002 จุได้มากถึง 60 กิโลกรัม 

ช่วยรักษาคุณภาพของผลไม้ได้เป็นอย่างดี

หนา เหนียว และทนทาน

เข่งพลาสติกใส่ผลไม้ สมุทรสาคร

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ตามสั่ง Made to order

ที่อยู่