เข่งพลาสติกปลูกต้นไม้

โรงงานผลิตพลาสติก-ว.พลาสติก

เข่งพลาสติกปลูกต้นไม้

  • ผลิตภัณฑ์พลาสติก
  • ว.พลาสติก (2002)
  • เข่งพลาสติกปลูกต้นไม้
  • ตะกร้าผลไม้ ตะกร้าผลไม้หูเหล็ก ลังพลาสติก ลังผลไม้ ลังผลไม้หูเหล็ก เข่งผลไม้ เข่งพลาสติก โรงงานผลิตเข่งพลาสติก ถังปูน บุ้งกี๋

รายละเอียดสินค้า

เข่งผลไม้พลาสติก

เข่งพลาสติกใช้สำหรับปลูกต้นไม้ เช่น ปลูกข่าในเข่ง, ปลูกมะนาว 

หรือนำไปบรรจุ ใส่ผัก หรือผลไม้ได้

ขายส่งตะกร้าผลไม้ QR

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ตามสั่ง Made to order

ที่อยู่