โรงงานผลิตเข่งผลไม้-ลังผลไม้พลาสติก ว.พลาสติก(2002)

โรงงานผลิตพลาสติก-ว.พลาสติก

ติดต่อเรา

รายละเอียด

โรงงานฉีดพลาสติก จ.สมุทรสาคร ผลิตและจำหน่ายภาชนะและบรรจุภัณฑ์พลาสติก

แรกเริ่มทางบริษัทของเราดำเนินกิจการเกี่ยวกับพลาสติกด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและพลาสติกวิศวกรรมทั่วไป ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ว.พลาสติก89” 

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ต่อมาได้มีการจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทในปี พ.ศ.2545 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ว.พลาสติก (2002) จำกัด

โรงงานผลิตลังผลไม้พลาสติก

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท บริษัทได้มีการขยายโรงงานและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆ อุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะนี้บริษัทฯกำลังเพิ่มและขยายการผลิตสินค้า

พลาสติกประเภทวัสดุก่อสร้าง และ ภาชนะพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การเกษตร การประมง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้ง รับจ้างฉีดชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 50-2,200 ตัน

นโยบายของบริษัท คือ บริการมากกว่าคุณคิด ราคาเป็นมิตรตลอดไป

วัตถุประสงค์หลักของเรา คือ การให้บริการงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆทุกประเภท

แคตตาล็อกออนไลน์

รูปภาพ

 • ตะกร้าผลไม้ ตลาดไท
  ตะกร้าผลไม้ ตลาดไท
 • เข่งผลไม้ ส่งทั่วประเทศ
  เข่งผลไม้ ส่งทั่วประเทศ
 • เข่งผลไม้ขนาดใหญ่ ราคาส่ง
  เข่งผลไม้ขนาดใหญ่ ราคาส่ง
 • โรงงานผลิตเข่งผลไม้ มหาชัย
  โรงงานผลิตเข่งผลไม้ มหาชัย
 • ตะกร้าหูเหล็ก
  ตะกร้าหูเหล็ก
 • โรงงานผลิตตะกร้าหูเหล็ก
  โรงงานผลิตตะกร้าหูเหล็ก