ส่งออกกากถั่วเหลือง

วีแฟท-แอนด์-ออยล์

ส่งออกกากถั่วเหลือง

  • น้ำมันพืช
  • ส่งออกกากถั่วเหลือง
  • ส่งออกกากถั่วเหลือง
  • ส่งออกกากถั่วเหลือง

รายละเอียดสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแฟท แอนด์ ออยล์ โรงงานผลิตน้ำมันพืช นนทบุรี ปทุมธานี ผู้ผลิต ขายส่ง น้ำมันพืช สำหรับปรุงอาหาร และ กากถั่วเหลือง น้ำมันปาล์มดิบ รองรับการผลิตอาหารสัตว์

  • ส่งออก กากถั่วเหลือง น้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์ เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานอาหารสัตว์ใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมอาหารสัตว์

ที่อยู่