โรงงานผลิตน้ำมันพืช วีแฟท แอนด์ ออยล์

โรงงานผลิตน้ำมันพืช วีแฟท แอนด์ ออยล์

ติดต่อเรา

รายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแฟท แอนด์ ออยล์ โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์ FATTY ACID เพื่ออุตสาหกรรมและส่งออกวัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมันพืชสำหรับการผลิตอาหาร ตัวอย่างเช่น น้ำมันพืชและไขมันสัตว์

ประโยชน์ของการใช้ ไขมันผสมในอาหารสัตว์ แหล่งโปรตีนจากพืช ได้แก่ กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากเมล็ดฝ้าย กากมะพร้าวอัด กระตุ้นให้สัตว์น้ำกลิ่นอาหารได้มากขึ้น น้ำมันพืชที่ใช้ผสมอาหารสัตว์น้ำ เพื่อบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 28 ปี ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012 353 400 2791

เบอร์โทรติดต่อ

0-2587-8431-208-0555-8155

รูปภาพ

 • โรงงานน้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหารสัตว์
  โรงงานน้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหารสัตว์
 • ผู้ผลิตน้ำมันพืช
  ผู้ผลิตน้ำมันพืช
 • ขายส่งน้ำมันพืช สำหรับปรุงอาหารสัตว์
  ขายส่งน้ำมันพืช สำหรับปรุงอาหารสัตว์
 • โรงงานผลิต และจำหน่ายน้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์
  โรงงานผลิต และจำหน่ายน้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์
 • โรงงานผลิตน้ำมันพืช
  โรงงานผลิตน้ำมันพืช
 • น้ำมันปาล์มดิบ
  น้ำมันปาล์มดิบ