โรงงานผลิตกล่องผลไม้

รับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและผลไม้

โรงงานผลิตกล่องผลไม้

  • กล่องกระดาษ
  • อินเตอร์กรีนกรุ๊ป (1994)
  • โรงงานผลิตกล่องผลไม้
  • โรงงานผลิตกล่องผลไม้, กล่องผลไม้สวยๆ, กล่องผลไม้สด, กล่องอินทผาลัมสด

รายละเอียดสินค้า

โรงงานผลิตกล่องผลไม้ กล่องผลไม้สวยๆ กล่องผลไม้สด กล่องอินทผาลัมสด รับผลิตทั้งกล่องผลไม้ลูกเดี่ยว กล่องผลไม้ส่งในประเทศ กล่องผลไม้ส่งออก และกล่องผลไม้แช่แข็งจำนวนมากหลายรูปแบบ เช่น กล่องทุเรียนสด กล่องทุเรียนแช่แข็ง กล่องมะพร้าว กล่องเผือก กล่องกล้วย กล่องมะม่วง กล่องเมล่อนตัวกล่องเป็นกล่องฝาชนกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น มีทั้งสีขาว และสีน้ำตาล กล่องผลไม้คุณภาพดี Fruit box  กระดาษสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 100% น้ำหนักกล่องเบา แข็งแรงด้วยสูตรการผลิตกล่องลูกฟูกแบบพิเศษ

ที่อยู่