รับผลิตกล่องฝาชน

รับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและผลไม้

รับผลิตกล่องฝาชน

  • กล่องกระดาษ
  • อินเตอร์กรีนกรุ๊ป (1994)
  • รับผลิตกล่องฝาชน
  • รับผลิตกล่องฝาชน, โรงงานผลิตกล่องกระดาษ, กล่องลูกฟูก, กล่องกระดาษฝาชน, กล่องลูกฟูกฝาชน 5 ชั้น

รายละเอียดสินค้า

รับผลิตกล่องฝาชน โรงงานผลิตกล่องกระดาษ กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษฝาชน กล่องลูกฟูกฝาชน 5 ชั้น กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีความทนทานต่อการจัดเก็บสินค้าและขนส่ง  รับผลิตกล่องลูกฟูกตามความต้องการสำหรับ SMEs ทุกประเภท เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดใส่ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างชนกันสนิท ใช้สำหรับใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถปกป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา 

ที่อยู่