โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ปทุมธานี

บริษัท คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

โรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์

ขายส่งและผู้ผลิตส่งกระดาษ

โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ปทุมธานี

  • ขายส่งและผู้ผลิตส่งกระดาษ
  • คร๊าฟ คอนเทนเนอร์
  • โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ปทุมธานี
  • โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ปทุมธานี

รายละเอียดสินค้า

โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ปทุมธานี 

บริษัท คร๊าฟ คอนเทนเนอร์ มีกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกแบบครบวงจร มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างกล่องตามผลิตภัณฑ์ของลูกค้า การออกแบบงานพิมพ์ (กราฟฟิก) ตลอดจนการผลิตกล่องด้วยเครื่องพิมพ์ เฟล็กโซ่ เครื่องไดคัท เครื่องปะกาว และเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่ทันสมัย ทำให้สามารถผลิตกล่องได้ทุกรูปแบบ ทั้งกล่อง RSC, กล่องไดคัท, กล่องฝาครอบ รวมถึงใส้ใน และส่วนประกอบอื่นๆ

 

ที่อยู่