ผลิตกระดาษคราฟท์ ปทุมธานี

บริษัท คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

โรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์

ขายส่งและผู้ผลิตส่งกระดาษ

ผลิตกระดาษคราฟท์ ปทุมธานี

  • ขายส่งและผู้ผลิตส่งกระดาษ
  • คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์
  • ผลิตกระดาษคราฟท์ ปทุมธานี
  • ผลิตกระดาษคราฟท์ ปทุมธานี

รายละเอียดสินค้า

ผลิตกระดาษคราฟท์ ปทุมธานี

คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์ ขายส่งกระดาษคราฟท์ ปทุมธานี กระดาษคราฟท์คุณภาพดี กระดาษคราฟท์ทุกม้วนผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตและผ่านการทดสอบที่ได้มาตราฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมได้สูงสุด บริษัทเรามีห้องทดสอบ (Laboratory) เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบกระดาษคร๊าฟท์ ผลิตภัณฑ์แผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบได้รับการสอบเทียบ (Calibration) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่อยู่