กล่องกระดาษรักษ์โลก

บริษัท คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

โรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์

ขายส่งและผู้ผลิตส่งกระดาษ

กล่องกระดาษรักษ์โลก

  • ขายส่งและผู้ผลิตส่งกระดาษ
  • คร๊าฟท์ คอนเทนเนอร์
  • กล่องกระดาษรักษ์โลก
  • กล่องกระดาษรักษ์โลก

รายละเอียดสินค้า

กล่องกระดาษรักษ์โลก ทางบริษัทเรามีสำนึกถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนำกรธดาษเก่ามารีไซเคิ้ล (Recycle) เป็นวัตถุดิบทั้งหมด เข้ากระบวนการผลิตเป็นเยื่อกระดาษสำหรับแปรสภาพเป็นกระดาษคราฟท์ เพื่อลดปริมาณขยะ ( Reduce) ลดการตัดไม้และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทยังได้สร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงได้มาตราฐานตามข้อกำหนดของทางราชการ เพื่อที่จะนำน้ำกลับมาใช้ (Reused) ในกระบวนการผลิตได้อีก ไม่สร้างภาระให้สังคมและประเทศชาติ

ที่อยู่