โรงงานต๊าปเกลียว

รับจ้างกลึงชิ้นส่วนเครื่องจักร

โรงงานต๊าปเกลียว

  • โรงกลึง
  • S.S.T. INTERTECH CO LTD
  • งานต๊าปเกลียว
  • รับจ้างผลิตชิ้นงาน, โรงงานต๊าปเกลียว

รายละเอียดสินค้า

โรงงานต๊าปเกลียว

รับต๊าปเกลียว ดอกต๊าปเกลียว  ดอกสว่านต๊าปเกลียว  ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร อะไหล่ยานยนต์ อะไหล่เรือ เพลา รับงานตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปถึงระดับงานผลิตจำนวนมาก (Mass production) รองรับงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทุกชนิด

ที่อยู่