งานกัดเหล็กกล้า

รับจ้างกลึงชิ้นส่วนเครื่องจักร

งานกัดเหล็กกล้า

  • โรงกลึง
  • S.S.T. INTERTECH CO LTD
  • งานกัดเหล็กกล้า
  • รับจ้างงานกัดเหล็กกล้า

รายละเอียดสินค้า

รับจ้างงานกัดเหล็กกล้า  สมุทรปราการ  รับจ้างงานแมชินนิ่ง เจียรโลหะทั้งเจียรกลมและเจียรราบ (Linear Scale Round Grinding, Flat Grinding) ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร (Machine spare part maker) อะไหล่ยานยนต์ อะไหล่เรือ เพลา รับงานตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปถึงระดับงานผลิตจำนวนมาก (Mass production) รองรับงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทุกชนิดให้

ที่อยู่