โรงงานผลิต แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

แทงค์น้ำ คอนกรีตสำเร็จรูป

โรงงานผลิต แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

  • ถัง
  • แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป
  • โรงงานผลิต แทงค์น้ำคอนกรีต
  • โรงงานผลิต แทงค์น้ำคอนกรีต, บริษัทติดตั้งงานคอนกรีต, ผู้รับเหมาก่อสร้างงานคอนกรีต, บ่อปลา

รายละเอียดสินค้า

โรงงานผลิต แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

แทงค์เก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จ สามารถติดตั้งได้เป็นแถวเรียง และเพิ่มจำนวนชั้นของแทงค์น้ำได้ เชื่อมต่อระบบท่อน้ำต่อกันได้ ใช้เก็บน้ำฝนได้ในปริมาณมากไว้สำหรับดื่มกิน หรือใช้บริโภคได้ตลอดปี แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ปากช่อง ใช้เก็บน้ำบาดาล ช่วยตกตะกอนน้ำบาดาลก่อนที่จะนำไปใช้บริโภค

รับก่อสร้างบ่อน้ำคอนกรีต บ่อพักน้ำคอนกรีต รับงานออกแบบคอนกรีตสำหรับเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ตามสวนสัตว์ โรงแรม รีสอร์ท สถานที่แห่งเลี้ยงรู้ต่างๆ รับทั้งงานโปรเจคภาครัฐ และเอกชน

 

สนใจติดต่อโรงงานผลิต แทงค์น้ำคอนกรีต : 044-311-420, 081-977-2483, 081-321-3140

ที่อยู่