ผลิตถังน้ำคอนกรีต

แทงค์น้ำ คอนกรีตสำเร็จรูป

ผลิตถังน้ำคอนกรีต

  • ถัง
  • แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป
  • ผลิตถังน้ำคอนกรีต
  • ผลิตถังน้ำคอนกรีต, ถัง น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป, ถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป, วงบ่อซีเมนต์, ถังเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

รายละเอียดสินค้า

ผลิตแทงค์คอนกรีต

รับผลิตแทงค์คอนกรีตและ จำหน่ายแทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป วงบ่อซีเมนต์ ถังเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ผลิตแทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป แทงค์น้ำคอนกรีตทรงกระบอก 7 ชั้น (เพิ่มจำนวนชั้นได้) แต่ละชั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชิ้น และฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชิ้น มีฝาเปิดปิดเล็ก สำหรับ ลงไปทำความสะอาดภายในแทงค์ได้ ขนาดความจุ 7ชั้น สามารถบรรจุน้ำได้ประมาณ 24,000 ลิตร (หรือ 24.0คิว) ประหยัดเงินลงทุน มีอายุการใช้งาน ยาวนาน ใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

 

ผลิตถังน้ำคอนกรีต แทงค์คอนกรีต

 

จัดจำหน่ายโดย โง้วเลี่ยงเฮงวัสดุก่อสร้าง ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ปากช่อง นครราชสีมา

โทร : 044-311-420, 081-977-2483, 081-321-3140

ที่อยู่