ขายลวดเชื่อมไฟฟ้า ยาวาต้า (yawata) ลำลูกกา

เหล็ก-ทรัพย์อนันต์โลหะกิจ-เหล็กเส้น-ลำลูกกา

ขายลวดเชื่อมไฟฟ้า ยาวาต้า (yawata) ลำลูกกา

  • เหล็ก
  • เหล็กทรัพย์อนันต์โลหะกิจ
  • ขายลวดเชื่อมไฟฟ้า ยาวาต้า (yawata) ลำลูกกา
  • ลวดเชื่อมไฟฟ้า ยาวาต้า (yawata), ลวดเชื่อมไฟฟ้า ยาวาต้า (yawata) ลำลูกกา

รายละเอียดสินค้า

ลวดเชื่อมไฟฟ้า ยาวาต้า (yawata) ลำลูกกา

จำหน่ายลวดเชื่อมไฟฟ้า ยาวาต้า (yawata) จำหน่ายปลีกส่ง

สินค้า : ลวดเชื่อม YAWATA L55 ลวด

คุณสมบัติ

  • เชื่อมทนแรงดึงสูง ชนิดไฮโดรเจนต่ำ
  • คุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม เน้นในท่าเหนือหัว
  • สำหรับเชื่อมโครงสร้างเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง 

ลวดเชื่อมไฟฟ้า ยาวาต้า (yawata)

 

ที่อยู่