กระสอบ

  • กระสอบ
  • กระสอบ
  • กระสอบ, กระสอบทราย, กระสอบใส่ข้าวเปลือก, กระสอบใส่พืชผลทางการเกษตร, กระสอบใส่น้ำแข็ง, กระสอบใส่เสื้อผ้า, กระสอบใส่เศษปูนก่อสร้าง, กระสอบเศษขยะ