จักรปักเลื่อม

เคเอ็มซีซี-จักรปักอุตสาหกรรมBarudan

จักรปักเลื่อม

  • จักรเย็บผ้า
  • Barudan
  • ขาย จักรปักเลื่อม
  • จักรปักคุณภาพ

รายละเอียดสินค้า

จักรปักเลื่อม บนหัวกลม ( YN ROTARY SEQUIN FOR ROUND HEAD)

สร้างสรรงานปักเลื่อมที่แตกต่างจากเดิม โดยการผสมผสานสีไหม 9 สีของเครื่องปักหัวกลม บารูดัน บนเลื่อมขนาดเดียว

ไม่ว่าจะเป็นเลื่อม ขนาด 3, 4, 5, 7 หรือ 9 มม. แบบ Cup shape, Odd shape หรือขนาดอื่น ๆ

ติดตั้งได้บนเครื่องปักหน้าเรียบ หัวกลม 9 สี รุ่น BEKY-II Series, BEKY-Y912FII และ BEKS-Y920 ทั้งแบบเดี่ยว

(Single Sequin) และแบบคู่ (Twin Sequin) เลือกทำงานปักธรรมดา หรือปักเลื่อมได้ง่ายดาย

ที่อยู่