โปแตสเซียม คลอไรด์ 25 กก.

เคมีภัณฑ์ สำหรับงานชุบโลหะ | เอ็กซ์ตร้าเทคโนโลยีเคมีคอล

โปแตสเซียม คลอไรด์ 25 กก.

  • ชุบโลหะและพลาสติก
  • เคมีภัณฑ์ชุบโลหะ
  • สารเคมี kalium chloride
  • โปแตสเซียม

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย เคมีภัณฑ์ชุบโลหะ,โปแตสเซียม คลอไรด์ 25 กก.

Kaliumchlorid Technical industrial 99% KCI โพแทสเซียมคลอไรด์ Potassium Chloride KCI 99% เป็นหนึ่งในสารเคมีพื้นฐานงานชุบโลหะ

ที่อยู่