เคมีเตรียมผิวก่อนชุบ

เคมีภัณฑ์ สำหรับงานชุบโลหะ | เอ็กซ์ตร้าเทคโนโลยีเคมีคอล

เคมีเตรียมผิวก่อนชุบ

  • ชุบโลหะและพลาสติก
  • EXTRA
  • สารเคมีเตรียมผิวล้างไขมัน
  • สารเคมีเตรียมผิวล้างไขมัน, จำหน่ายเคมีภัณฑ์ชุบโลห

รายละเอียดสินค้า

เคมีเตรียมผิวก่อนชุบ, สารเคมีสำหรับการทำความสะอาด

AC-89 ; Acid degreaser เคมีล้างไขมันแบบกรด  Packing  ( 30 kg,L/pack) ขนาดบรรจุ Plastic drum

ที่อยู่