สารเคมีเตรียมผิวก่อนชุบ

เคมีภัณฑ์ สำหรับงานชุบโลหะ | เอ็กซ์ตร้าเทคโนโลยีเคมีคอล

สารเคมีเตรียมผิวก่อนชุบ

  • ชุบโลหะและพลาสติก
  • EXTRA
  • สารเคมีเตียมผิวก่อนชุบ
  • สารเคมีเตียมผิวก่อนชุบ

รายละเอียดสินค้า

เคมีล้างไขมันแบบด่าง, Alkaline degreasing powder

AP-96 ; Alkaline degreasing powder เคมีล้างไขมันแบบด่าง 25 Paper bag EXTRA
 

ที่อยู่