สารเคมีสำหรับชุบซิงค์

เคมีภัณฑ์ สำหรับงานชุบโลหะ | เอ็กซ์ตร้าเทคโนโลยีเคมีคอล

สารเคมีสำหรับชุบซิงค์

  • ชุบโลหะและพลาสติก
  • EXTRA
  • สารเคมีสำหรับชุบโลหะ ซิงค์
  • เคมีภัณฑ์ชุบโลหะ, สารเคมีสำหรับการทำความสะอาด, สารเคมีสำหรับงานชุบซิงค์, สารเคมีสำหรับงานชุบนิกเกิล, เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม

รายละเอียดสินค้า

สารเคมีสำหรับชุบซิงค์

  • AZ-10 Series (Potassium type, Ammonium type, Mixed type) 30,125,200 Plastic drum EXTRA
  • AZ-10A ; Brightener for acid zinc plating น้ำยาเงาซิงค์กรด
  • AZ-10B ; Carrier for acid zinc plating น้ำยาพื้นซิงค์กรด

ที่อยู่