สารเคมีกลุ่มเคลือบ, กันหมอง

เคมีภัณฑ์ สำหรับงานชุบโลหะ | เอ็กซ์ตร้าเทคโนโลยีเคมีคอล

สารเคมีกลุ่มเคลือบ, กันหมอง

  • ชุบโลหะและพลาสติก
  • แลคเกอร์ซิงค์
  • แลคเกอร์ซิงค์, กันหมองนิกเกิล, กันหมองทองแดง

ที่อยู่