ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง

banner1

ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง

  • ติดตั้งระบบดับเพลิง
  • ATP
  • ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง
  • ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง

รายละเอียดสินค้า

ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Systems) 

  • รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นระบบที่มีไว้ทั้งสำหรับผู้ที่อยู่ในอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็ก และสำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้สายขนาดใหญ่ ใช้ดับเพลิง และจำกัดการขยายตัวของเพลิง  ในการออกแบบ ติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงอัตราการส่งน้ำดับเพลิง ปริมาณน้ำสำหรับดับเพลิงต้องมี เพียงพอให้การส่งน้ำตามอัตราการไหลที่ต้องการ และอาจจะต้องมีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ชนิดข้อต่อสวมเร็ว เพื่อใช้สำหรับรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก เช่น จากรถดับเพลิง ตำแหน่งในการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกในเวลาที่เกิดเพลิงไหม้

 

 

รูปสินค้า-FH

 

 

ที่อยู่