ชุบเคลือบผิวอะไหล่ตกแต่ง

สมสะอาดการชุบ-ชุบอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์Anodizeสมุทรปราการ

ชุบเคลือบผิวอะไหล่ตกแต่ง

  • ชุบโลหะ
  • สมสะอาดการชุบ
  • โรงชุบอโลหะ
  • ชุบเคลือบผิวอะไหล่ตกแต่ง

รายละเอียดสินค้า

ชุบเคลือบผิวอะไหล่ตกแต่ง

การเคลือบผิวอะไหล่ด้วยการชุบอโนไดซ์ ทำให้เกิดชั้นของอลูมิเนียมที่ฝังส่วนหนึ่งในผิวชิ้นงาน ทำให้เกิดความคงทนในการยึดเกาะสูง ชั้นที่เพิ่มมานี้ไม่ได้เป็นแผ่นแต่เป็นท่อเล็กๆ (Nano-Pore)ในระดับนาโนที่อยู่ชิดๆกัน หรือจะเรียกว่าผิวนี้มีรูพรุนจำนวนมากก็ได้ รูพรุนนี้มีความสามารถในการดูดซับพวกโมเลกุนสีที่เติมลงไป ทำให้ผิววัสดุมีสีสรรสวยงามและคงทน สมบัติที่ดีขึ้นรวมกับการออกแบบให้มีสีสรรสวยงามได้ตามความต้องการ ทำให้ตลาดของการชุบอโนไดซ์เปิดกว้างขึ้นในเวลาอันลวดเร็ว

ที่อยู่