ปั๊มน้ำบาดาล/ปั๊มซับเมอร์ส สระบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด-มหาจักรทูลส์อินดัสเตรียล

ปั๊มน้ำบาดาล/ปั๊มซับเมอร์ส สระบุรี

  • เครื่องมือ
  • มหาจักร์ทูลส์ อินดัสเตรียล
  • ปั้มน้ำบาดาล
  • ปั๊มน้ำบาดาล 3 นิ้ว, ปั๊มน้ำบาดาล 4 นิ้ว, ปั๊มน้ำบาดาลซัมเมอร์ส, ปั๊มน้ำบาดาล แบบไหนดี

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มน้ำบาดาล/ปั๊มซับเมอร์ส สระบุรี

ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) SCHAEFER รุ่น TRI25-10 (70LD15P4-PEXB)

ตัวปั๊มมีขนาด 4 นิ้ว ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว กำลัง 1.5 แรงม้า
เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริค ปั๊มซับเมอร์สเชเฟอร์ ใช้งานคู่มอเตอร์ปั๊มซับเมอร์สแฟรงคลิน (FRANKLIN) รุ่น TRI-SEAL สามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system) ขณะทำการสูบ และเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อ
การเสียดสีจากทรายด้วยการปรับปรุงซีล (Seal) เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการเกษตรกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิต ปั๊มน้ำบาดาลรุ่นTRI25-10 (70LD15P4-PEXB)ใช้วัสดุอย่างดีในการผลิต ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส ท่อด้านส่งน้ำและฐานเครื่องสูบน้ำผลิตจากเทอร์โมพลาสติก

ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) SCHAEFER รุ่น TRI25-14 (70LD2S4-PEXB)
ตัวปั๊มมีขนาด 4 นิ้ว ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว กำลัง 2.0 แรงม้า
เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริค
ปั๊มซับเมอร์สเชเฟอร์ ใช้งานคู่มอเตอร์ปั๊มซับเมอร์สแฟรงคลิน (FRANKLIN)
รุ่น TRI-SEAL สามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยระบบการยกตัว
ของใบพัด (Floating stage system) ขณะทำการสูบ และเสริมความแข็งแกร่ง
ภายในต่อการเสียดสีจากทรายด้วยการปรับปรุงซีล (Seal) เหมาะสำหรับการใช้
งานด้านการเกษตรกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิต ปั๊มน้ำบาดาลรุ่น
TRI25-14 (70LD2S4-PEXB) ใช้วัสดุอย่างดีในการผลิต ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส
ท่อด้านส่งน้ำและฐานเครื่องสูบน้ำผลิตจากเทอร์โมพลาสติก

ที่อยู่