รับตรวจสอบบัญชี บางนา

สำนักงานบัญชีคราฟท์-บัญชีออนไลน์-สำนักงานบัญชีคราฟท์

สำนักงานบัญชีคราฟท์

บริการทำบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี บางนา

  • บริการทำบัญชี
  • kraft accounting
  • รับตรวจสอบบัญชี บางนา
  • รับตรวจสอบบัญชี บางนา

รายละเอียดสินค้า

ตรวจสอบบัญชี อ่อนนุช สุขุมวิท บางนา ประเวศ อุดมสุข บางจาก พระโขนง สำนักงานบัญชีคราฟท์คือสำนักงานบัญชีตัวแทน หรือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร ให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการ อื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการ ทำงานจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ที่อยู่