เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

เทมป์เมกเกอร์-ศูนย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

  • เครื่องทำความเย็น
  • เทมป์เมกเกอร์
  • plate heat exchanger
  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น, heat exchanger, plate heat exchanger, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อุตสาหกรรมอาหาร, การแลกเปลี่ยนความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (plate heat exchanger) จำหน่าย ติดตั้ง รับซ่อมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อใช้อุตสาหกรรมเคมี โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมจักรกล ระบบปรับอากาศ (HVAC) อุตสากรรมน้ำมันก๊าด อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิในระบ การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน "Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger" ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน

 

ที่อยู่