อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ความเย็น

เทมป์เมกเกอร์-ศูนย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ความเย็น

  • เครื่องทำความเย็น
  • Coaxial
  • Chiller Heat Pump
  • ระบบทำความเย็นตู้ปลาทะเล, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน, อุปกรณ์ระบบทำความเย็น, Heat Exchange, Chiller Heat Pump

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchange) จำหน่ายอุปกรณ์ระบบทำความเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อย่างครบวงจร พร้อมยินดีให้คำปรึกษา ศูนย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Chiller Heat Pump) ระบบทำน้ำเย็น ระบบทำน้ำแข็ง ให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ความร้อน-ความเย็น งานบำรุงรักษา PM
   โทร     0-2450-3881-2, 08-1840-819208-1658-4938 

ที่อยู่