รับทำตู้คอนโทรล ประกอบตู้ MDB ระยอง

ศรีเจริญการไฟฟ้า

ศรีเจริญการไฟฟ้า

ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

รับทำตู้คอนโทรล ประกอบตู้ MDB ระยอง

  • ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ศรีเจริญการไฟฟ้า ระยอง
  • ประกอบตู้ MDB ระยอง
  • รับทำตู้คอนโทรล ประกอบตู้ MDB ระยอง

รายละเอียดสินค้า

หน้าที่ของตู้ MDB
ตู้ MDB จะมีหน้าที่ควบคุมการจ่ายและรับไฟฟ้า จากระบบการไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือหม้อแปลงไฟฟ้าที่เข้ามาภายในอาคาร รวมถึงป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าตก กระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และปะปา ในระยอง แนะนำ ร้านศรีเจริญการไฟฟ้า โทร 0-3861-6993, 08-1996-9239, 08-6301-8429, 08-3399-5356, 09-2789-6196

ที่อยู่