ร้านขายเหล็กราชบุรี

เหล็กฉาก-ราชบุรี

 • เหล็ก
 • คลังเหล็กราชบุรี
 • เหล็กฉาก
 • เหล็กฉาก, เหล็กฉากหนา, เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉาก ราชบุรี 

จำหน่ายเหล็กฉาก เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ เหล็กฉากหนา เกรด SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520 ขายส่งเหล็กฉากพร้อมจัดส่งในพื้นที่ ราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

ขนาดของเหล็กฉากหนา 

 • เหล็กฉากหนาขนาด 25x25 มม. หนา 3.0มม., 5.0มม.
 • เหล็กฉากหนาขนาด 30x30 มม. หนา 3.0มม., 5.0มม.
 • เหล็กฉากหนาขนาด 40x40 มม. หนา 3.0มม., 4.0มม., 5.0มม., 6.0มม.
 • เหล็กฉากหนาขนาด 45x45 มม. หนา 3.0มม., 4.0มม., 5.0มม.
 • เหล็กฉากหนาขนาด 50x50 มม. หนา 3.0มม., 4.0มม., 5.0มม., 6.0มม.
 • เหล็กฉากหนาขนาด 60x60 มม. หนา 4.0มม., 5.0มม., 6.0มม.
 • เหล็กฉากหนาขนาด 65x65 มม. หนา 5.0มม., 6.0มม., 8.0มม.
 • เหล็กฉากหนาขนาด 70x70 หนา 6.0มม.

ที่อยู่