ตู้ครอบเก็บเสียงเครื่องจักร

ห้องเก็บเสียงเครื่องจักรโรงงาน - เท็คนิกซ์ (ประเทศไทย)

รับสร้างห้องเก็บเสียงเครื่องจักรโรงงาน

บริการติดตั้งและโยกย้ายเครื่องจักรกล

ตู้ครอบเก็บเสียงเครื่องจักร

  • บริการติดตั้งและโยกย้ายเครื่องจักรกล
  • บริษัท เท็คนิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • ตู้ครอบเก็บเสียงเครื่องจักร
  • ตู้ครอบเก็บเสียงเครื่องจักร, ห้องเก็บเสียงเครื่องจักร, อุปกรณ์เก็บเสียงเครื่องจักร, ระบบป้องกันเสียงเครื่องจักรการผลิต, ติดตั้งตู้ครอบเก็บเสียงเครื่องจักร, รับออกแบบติดตั้งตู้ครอบเก็บเสียงเครื่องจักร

รายละเอียดสินค้า

ตู้ครอบเก็บเสียงเครื่องจักร

รับออกแบบติดตั้งตู้ครอบเก็บเสียงเครื่องจักร สำหรับโรงงานที่มีกระบวนการผลิต จะมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังกว่า 85 dBA อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เสียงที่ดังเกินกว่า 85 dBA (ทุกย่านความถี่) เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หากผู้ออกแบบหรือเจ้าของโรงงานได้คำนึงถึงเรื่องเสียงไว้ตั้งแต่ตอนก่อสร้างโรงงาน ก็มักจะมีการระวังป้องกัน พร้อมกับติดตั้งระบบลดเสียงดัง หรือระบบดูดซับเสียง ฉนวนกันเสียงไว้แล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้วโรงงานส่วนใหญ่ ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ในตอนต้นด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เมื่อสร้างโรงงานใหม่ยังอยู่ห่างไกลจากชุมชน เรื่องเสียงดังจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล และการตัดระบบลดเสียงออกไป ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้อีก เมื่อเวลาผ่านไปและโรงงานถูกล้อมรอบด้วยชุมชน ปัญหาเรื่องเสียงดังจากการผลิต ก็ค่อยๆ เพิ่มระดับความรุนแรงและชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะโรงงานที่มีระบบ ISO18001 

สนใจติดตั้งตู้ครอบเก็บเสียงเครื่องจักรติดต่อ :

คุณพงษ์ศักดิ์ โทร. 081-844-9877 

คุณชิโมมุระ โทร. 086-345-4066 

คุณปิยะชัย โทร. 092-280-4902 

ที่อยู่