โอปอเอ็นจิเนียริ่ง-โรงกลึงสมุทรสาครรับตัดเลเซอร์เหล็ก

รับตัดเลเซอร์เหล็ก-โอปอ เอ็นจิเนียริ่ง

การปั๊มและตัดโลหะ

ดัดโค้งโลหะ

  • การปั๊มและตัดโลหะ
  • โอปอ เอ็นจิเนียริ่ง
  • ม้วนโลหะ
  • โรงกลึงสมุทรสาคร, รับตัดโลหะ, ตัดอโลหะ, ตัดฉลุแผ่นโลหะ, ตัดพับโลหะ V-Cut

รายละเอียดสินค้า

โรงกลึงสมุทรสาคร รับตัดโลหะ ตัดอโลหะ ตัดฉลุแผ่นโลหะ ตัดพับโลหะ V-Cut, ตัดเฉือนโลหะ กลึง ปั๊มขึ้นรูป สั่งทำ 1 ชิ้นงานเราก็รับ ไปจนถึงงานว่าจ้างผลิตจำนวนมาก พร้อมรับงานเชื่อมประกอบขึ้นรูปโลหะ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ที่อยู่