บริการจัดส่งแม่บ้าน

รับจัดส่งผู้ดูแลผู่ป่าวย เอช ที เลเธอร์

รับจัดส่งผู้ดูแลผู้ป่วย เอช ที แคร์

สถานพักฟื้นพยาบาล

บริการจัดส่งแม่บ้าน

  • สถานพักฟื้นพยาบาล
  • ศูนย์ เอช ที แคร์
  • จัดส่งแม่บ้าน
  • บริการจัดส่งแม่บ้าน

รายละเอียดสินค้า

บริการจัดส่งแม่บ้าน

แม่บ้านทำความสะอาด รับทำงานต่างๆเกี่ยวกับความสะอาดบ้าน เช่น

  • ทำความสะอาดบ้านทั่วไป
  • ซักผ้า รีดผ้า ล้างจาน รดน้ำต้นไม้
  • ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว
  • ช่วยเปิด-ปิด ประตูเมื่อมีการเข้าออกบ้าน
  • งานบ้านอื่นๆตามเหมาะสม

 

ที่อยู่